2. Műhelymunka

2018/08/31

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű projekt keretén belül sor került a második műhelymunkára, melynek keretében a célcsoport, valamint a kontrollcsoport kérdőíves vizsgálatának előkészítésére került sor.


A soron következő műhelymunkán a szakmai stáb fő célkitűzése az volt, hogy a projekt keretében megvalósuló kérdőíves vizsgálatát előkészítse.

A projekt megvalósulását követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése érdekében egy független értékelőt bíztunk meg és mutattuk be a műhelymunkán résztvevőknek Hubert József Egyéni Vállalkozót. Részletesebben bemutatásra került a feladatköre is, melynek fő célja az, hogy támogassa a mérhetőség feltételeinek kialakítását, a pilot megvalósítása során a mérhetőségre és az eredményességre vonatkozó visszajelzéseket adjon, a módszerhez és a kipróbálást végző szervezethez legjobban illeszkedő módon mérje, hogy mely elemek váltak adaptálás céljára leírhatóvá és miért.

A projekt eredményét és hatását a célcsoport létszámmal és összetételével megegyező, de legalább 100 fős kontroll csoporttal összevetésben szükséges bemutatni. A Tízváros Alapítvány, valamint az előző műhelymunkán részt vett szakemberek kapcsolatrendszerének figyelembevételével megkezdtük a célcsoport és a 100 fő kontrollcsoport elérésének megszervezését, akik egy évig folyamatosan igénybe veszik a szolgáltatásokat. Az érintettek a „36- item Short Form Health Survey” kérdőív átdolgozott verzióját fogják kitölteni.

A projekt eredményét – a pályázati felhívásnak megfelelően – a célcsoport létszámával (kamaszok és fiatal felnőttek: 45 fő, válsághelyzetben lévő várandós anyák: 25 fő, hátrányos helyzetű, nevelési problémákkal küszködő családok: 30 fő) és összetételével megegyező, 100 fős kontroll csoporttal összevetésben mutatjuk be. A szolgáltatások eredményeit egy standardizált életminőség kérdőív használatával vizsgáljuk, melyet a projektbe való belépést megelőzően, illetve a szolgáltatások igénybevétele után töltünk ki a célcsoport tagokkal, a kontroll csoport tagjaival pedig egy alkalommal.

A műhelymunka közös gondolkodással, s ötletek feldolgozásával zárult.

 

Skip to content