6. Műhelymunka

2018/10/29

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű projekt keretén belül sor került a negyedik műhelymunkára, mely az országos hálózatban résztvevő szakemberek számára került megrendezésre

 

A projekt előrehaladtával szükségesnek láttuk az olyan műhelymunka megtartását, ahol az országos hálózatépítő munkánkat fejlesztjük tovább. Így tehát ezen a műhelymunkán ezúttal azok vettek részt, akiket az országos hálózatépítő tevékenységben vesznek részt. Szó esett arról, hogy az eddigiekben miként zajlottak ezek az országos hálózatépítő tevékenységek, milyen hibák és jövőbeni fejlesztésekre kell, hogy sor kerüljön.

Bemutatásra került az is, hogy a megyei Krízisközpontok infrastrukturális feltételeinek kialakítását megelőzően a HISZ önkénteseinek erőforrásaira támaszkodunk, és első körben kiválasztjuk azokat a személyeket, aki megyei szinten részt tudnak venni a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítésében.

Továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy egy-egy megyében min. 3 főből álló team jöjjön létre, valamint fontosnak tartjuk, hogy az önkéntesekből álló team felvegye a kapcsolatot helyi szinten is a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer tagjaival, különösen a gyermekjóléti központokkal, illetve a védőnői hálózattal.

Az országos hálózat előkészítéseként tapasztalatmegosztó rendezvényeket szervezünk a – Közép-magyarországi régió kivételével Magyarország minden megyéjében (a projekt helyszín Békés megye kivételével). A rendezvények helyszínéül a megyeszékhelyeket választjuk, hogy könnyen megközelíthető legyen a résztvevőknek.

A tapasztalat megosztó rendezvényekre a HISZ aktivistáin kívül elsősorban azokat a szakembereket hívjuk meg, akik vállalják, hogy a jövőben aktívan együttműködnek a projekt adaptálásában. A tapasztalat megosztó rendezvény ennek megfelelően nem csupán egy információközlő, a projektet bemutatni kívánó workshop, hanem ezeken az alkalmakon már konkrét szakmai munka folyik az adaptáció megvalósításához. A rendezvényeket tehát megelőzi minden esetben egy megyei „szakember toborzó kampány” (Hirdetmények feladása, szakember kiválasztás stb.).

A rendezvényeken az előadások várható témái:

1. A pilot projekt bemutatása, adaptációs lehetőségek: helyi Krízisközpontok kialakításának előfeltételei, infrastrukturális feltételek, személyi feltételek
2. Válsághelyzetben lévő várandós anyák felé végzett szociális munka alapjai, krízisgondozás
3. A családban maradást elősegítő eszközrendszer bemutatása, családok átmeneti otthonában való elhelyezés, nyílt örökbe fogadás
4. A Krízisközpontok szolgáltatásainak, üzeneteinek eljuttatása a potenciális ügyfelek részére, kapcsolattartása szociális ellátórendszer, valamint az egészségügyi ellátórendszer tagjaival

Az országos hálózat kiépítésének bemutatása után ismét közös gondolkodással zártuk a műhelymunkát.

 

Skip to content