A pornóhasználat káros következményei

Sokan talán „moralizálásnak” vélik azokat a hangokat és állásfoglalásokat, amelyek negatív értékítélettel kezelik a pornográfia fogyasztását. A probléma viszont napjainkban olyan tömegessé és súlyos következményekkel járóvá vált, amit már számos nagy kutatás is megerősített. A Sydney Egyetem kutató csoportja egy 800 fős mintán végzett felmérés során arra jutott, hogy a pornófüggőség nem csak pszichés, párkapcsolati, de komoly szociális károkat okoz, például sokan elveszítették a munkahelyüket, sőt a törvénnyel is összeütközésbe kerültek a függőségükből kifolyólag.

Az talán kevésbé döbbent meg, hogy a rendszeres pornóhasználat – amihez sajnálatos módon egyre könnyebben férnek hozzá az emberek már gyermekkorban is – nagymértékben torzítja a használók szexualitáshoz való viszonyát, nemcsak abban a tekintetben, hogy egyre extrémebb és extrémebb tartalmak felé orientálja az igényeket, vágyakat, de abban az értelemben is, hogy már neurológiai szinten is deformál. A gyors azonnali dopamin (örömhormon) felszabadulás odavezet, hogy az agy visszafogja a dopamintermelést, az arra való érzékenységet, így végül a hatás kontraproduktív lesz, azaz a használó egyre kevésbé képes izgalomra és gyönyörre a való életben, valódi partnerrel.
A pornónézés extremitás felé mozdulása azt jelenti, hogy a használó egyre érzéketlenebbé válik, ezért újabb és újabb egyre abnormálisabb, sőt perverzebb tartalmak felé orientálódik, hogy ugyanazt a hatást tudja generálni. A pornófüggőség hatásmechanizmusa valójában nem tér el a többi szenvedélybetegségtől, szerhasználattól, azaz egyre nagyobb, durvább dózisra lesz szüksége a függőnek, és a használat egyre erőteljesebben szűkíti be és építi le mind pszichésen, mind szociális értelemben az életét.

Az abnormalitásba fordulásnak nem csak az a következménye, hogy a pornóhasználók nagyon hajlamossá válnak a hűtlenségre, a promiszkuitásra (a hiedelmekkel ellentétben a női használók esetében is igaz ez!), de jellemzően a szexualitásuk is egyre inkább érzelemmentessé, érzéketlenné, sőt erőszakossá válik, amely során tárgyként kezdik kezelni a partnert. Mivel a pornó szinte minden vonatkozásban elüt az életszerű kapcsolati, szexuális mintáktól, viselkedésektől, ezért alapjaiban torzítja el a használók szexuális kultúráját, működését. A pornóban bemutatott szexuális viselkedés mindkét nem számára irreális mintát, elvárásokat nyújt, ami folyamatosan azzal szembesíti a használót, hogy a való életben ő és a „természetes „partnere nem képes ezeknek megfelelni. Már önmagában ez elég ahhoz, hogy aláássa az önértékelést, önbecsülést és a normális kapcsolatban való izgalomra, örömszerzésre és örömérzésre való képességet! Ez a „magas” elvárás valójában azonban nem minőségi értelemben magasabb, hiszen intimitás, kölcsönös szeretet, bensőségesség hiányában a bemutatott nemi aktusok híján vannak a szeretkezést jellemző színesítő gyöngédségnek, a játékos és felszabadító elő-és utójátéknak, azaz a szexualitásból a lecsupaszított aktuson kívül semmi sem jelenítenek meg.
Természetesen a kapcsolatban élő pornóhasználó partnerére, párjára is rendkívül romboló hatással van társa viselkedése. Habár egyre több az a hang, ami a pornót normális „fogyasztási cikként” próbálja beállítani, a valóság az, hogy a másik fél mindig – teljes joggal – hűtlenségként, megalázó érzelmi bántásként, ebből kifolyólag rendszerint komoly krízisként, traumaként éli meg.

Nem meglepő, hogy ilyenkor a társ önmagában keresi a hibát, úgy érzi többé nem vonzó, nem szerethető a partnere számára. Ez őbenne is önértékelési válságot okoz, ami alapból negatívan befolyásolja a szexuális vágyait, ami persze egy „ördögi kört” indít el és látszólag igazolhatja is partnere ki nem mondott vádját: nem vagy képes vágyat ébreszteni és örömet okozni nekem!
A pornográfia hatásmechanizmusa azért is nagyon destruktív, mert a szexualitást eldurvítja, érzelemmentessé teszi, a partnert élvezeti-használati tárggyá alacsonyítja (nemcsak a nőket!)
Ha az intimitás kivész, akkor a testi szerelem egyik legfontosabb összetevője, kapcsolati „ragasztóanyaga” veszik ki és el. Ennek hiánya nagymértékben hozzájárul a másik fél iránti empátia, szolidaritás, elkötelezettség eltűnéséhez, ami értelemszerűen vezet a kapcsolatok felbomlásához, házasságok esetében váláshoz. Azt valószínű nem szükséges bizonyítanunk, hogy a válások a családok széteséséhez vezet, ami a gyerekek számára szinte mindig sérüléssel, sokszor életre szóló sebekkel jár. Nagyon szomorú, de a kutatásokból az is kiderül, a pornóhasználó szülő sokszor a gyermekeihez is máshogy – elhanyagoló, sivár, érzéketlen módon – viszonyul.

Összességében elmondható, hogy a pornó semmilyen szinten nem hoz pozitív eredményeket használója életében, sőt még azon a területen is borzalmas rombolást visz végbe, ahol pozitív pluszokat „hivatott” nyújtani, hiszen a pornóra rászokó emberek egészséges szexuális képességei – libidója, potenciája – is leromlanak, és idővel akár teljesen képtelenné válhatnak a valódi partnerrel való valódi örömszerzésre. (Sokszor erre csak akkor derül fény, amikor az érintett személy szakorvoshoz fordul impotencia panaszával…)
Lehet, hogy sokan irigylik a trendi pornósztárokat, hiszen nekik igazán izgalmas és élvezetes lehet a szexuális életük. Ma már viszont a „szakma” hátulütőiről is mernek az illetékesek beszélni, például arról, hogy ők is szoronganak az erekcióproblémák miatt, sokan használnak az egészségükre veszélyes gyógyszereket, szteroidokat azért, hogy meg tudjanak felelni a pornóipar elvárásainak.

Ha bárki felelősen továbbgondolja a fentieket, akkor láthatja milyen hosszú távú problémákat okozhat, ha valaki már gyermekként, kamaszként függővé válik, azaz gyakorlatilag már alapjaiban deformálódik a szexuális fejlődése.

A megoldás a szakemberek szerint viszont semmi esetre sem a szexualitás további tabusítása, hanem az egész kicsi gyermekkortól kezdődő, életkornak megfelelő, kiegyensúlyozott szexuális nevelés! Ha a gyermekek tisztában vannak érettségi szintjüknek megfelelő mértékben és módon a szexualitás funkcióival (helyével, idejével, körülményeivel, értékeivel…stb.), akkor – a közhiedelemmel ellentétben – később, felelősebb és érettebb módon kezdenek nemi életet élni, mint azok a társaik, akiknek a szülei, gondozói nem hajlandók a témáról kommunikálni velük!
Mivel ma egy klikkeléssel erőfeszítés és akadályok nélkül a virtuális térben hozzá lehet férni a pornográf tartalmakhoz, ezért elmondható, hogy a gyerekek a szülők akarata ellenére is könnyen tájékozódhatnak a témában, viszont szinte garantált, hogy igényes minőségi tudásanyag helyett az agresszíven „reklámozott” pornóoldalakkal fognak legelőször találkozni!

Végezetül néhány elgondolkodtató statisztikai adat a pornóhasználatról, hiszen a számok magukért beszélnek…

–  Az Amerikai Családjogi Ügyvédek Akadémiája kimutatásai szerint az USA-ban a válások 58%-a a pornóhasználat számlájára írható
–  A pornófüggők 58%-a jelentős anyagi veszteségeket szenved el
–  A Wayne Egyetem kutatásai szerint a pornófogyasztók körében 300%-kal gyakoribb a hűtlenség
– Egy nemzetközi felmérés szerint 2015-ben az emberek 2,5-szer annyi időt töltöttek pornófogyasztással, mint amennyit az emberiség összességében eddig élt a Földön…
– Egy a fiatalok körében folytatott nemzetközi felmérés szerint 18éves korukig a lányok 60%-a, a fiúk 90%-a találkozik pornótartalmakkal. Az online pornográfia legnagyobb fogyasztója sajnálatosan a 12-17 éves korosztály
– A pornográfiaipar szoros kapcsolatban áll a prostitúcióval és az emberkereskedelemmel! Becslések szerint évente 14500-17500 között van az USA-ba becsempészett szexrabszolgaságra kényszerített emberek száma.
– Egy 2010-es felmérés szerint a pornográf filmes termékek 88%-a tartalmaz agressziót, erőszakot

Több nemzetközi kutatás bizonyította már egybehangzóan, hogy a legörömtelibbnek, legkielégítőbbnek az elkötelezett, hűségre épülő hosszú távú kapcsolatban élő párok tartják a szexuális életüket!

Skip to content