Árral Szemben a Jövőért Alapítvány

2019/02/06

Az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány céljaként tűzte ki, hogy csökkentse a szenvedélybeteg fiatalok számát, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzése és deviáns magatartás elhagyása érdekében fiatalok körében felvilágosító programok megszervezésén, előadásokon és személyes tanácsadáson, valamint kapcsolattartáson keresztül nyújtson segítséget, mérsékelve ezáltal az egyéni és társadalmi károkat.

Az Alapítvány önkéntesei immár több, mint 9 éve segítik országos szinten, illetve szomszédos országokban a drog és egyéb függőségek rabjává vált, valamint a bűnözéssel érintett fiatalok társadalomba való integrációját, melynek sikeressége és kulcsa a kapcsolatfelvételt követő folyamatos “utánkövetésben”, kapcsolattartásban rejlik.

Az Alapítvány 2017 óta az EFOP-1.8.9-17-2017-00002 azonosító számú, „Legyen más a szenvedélyed 2!” című projekt konzorciumi tagja, melynek keretében Baranya Megyében súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, valamint a kettős szükségletű gyermekek és fiatalok számára jelenleg is nyújt szolgáltatásokat.
A fent felsorolt célokat az Alapítvány az alábbi konkrét tevékenységgel valósítja meg:

•    Szenvedélybetegségek megelőzése: alkohol, dohányzás és drog prevenció, viselkedési addikciók káros hatásairól való ismeretterjesztés.
•    Érintett személyekkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tanácsadással és egyéb eszközökkel történő segítése, az áldozattá válás kiküszöbölésének elősegítése.
•    Krízis helyzetben lévő fiatalok és érintett családtagok segítése, tanácsadás, telefonos és egyéb segítés eszközeivel, valamint szükség esetén együttműködő intézmények felé történő delegálás.
•    Családgondozás keretében végzett tanácsadás és segítségnyújtás
•    Betegségmegelőző céllal HIV/AIDS prevenció, fertőzésekről, megelőzésről, szűrésről való felvilágosítás
•    Fiatalkorúak bűnmegelőzésének támogatása, valamint a fiatal bűnelkövetők társadalmi integrálásának segítése
•    Ifjúságvédelmi szervezetekkel, köznevelési intézményekkel, valamint fiatalkorúak börtönével való kapcsolattartás, munkájuk támogatása, esetleges együttműködés kiépítése, programokhoz, pályázatokhoz való csatlakozás
•    A tevékenységben résztvevő önkéntesek, munkatársak folyamatos képzési lehetőségének biztosítása
•    Felvilágosító, tájékoztató anyagok készítése, hozzáférhetővé tétele
•    Rendezvények, műhelyek, fórumok szervezése fiatalok számára
•    Rászorulók, illetve egyedi esetekben anyagi támogatás nyújtása integráció segítése céljából (albérlet,- és rezsitámogatás, élelmiszertámogatás, utazási költség…stb.)

Mezőberényt illetően a Gyermekvédelmi Kerekasztal tagjainak véleménye alapján, amit az éves beszámolóikban a szociális intézmények vezetői meg is fogalmaznak a képviselő testület előtt, a szülők növekvő hányada nem törődik a gyermeke fejlődésével, nem teremt kapcsolatot a gyermek nevelését folytató intézménnyel, és nem is reagál az iskola kapcsolatteremtő kezdeményezéseire, vagy éppen ellenségesen visszautasítja a pedagógusok nevelés terén tett erőfeszítéseit.

A probléma természetesen nem magyarázható egyetlen képlettel. A fellazult családszerkezet egyúttal felhígult, kiüresedő „tartalommal” párosul. A családok bizonytalan anyagi helyzete, a rossz családi körülményekben való szocializáció, a gyermeknevelés hiánya problémát jelent a gyermekre nézve, de hosszútávon Mezőberény és az ország egész társadalmára is. Jelentős azon érintett gyermekeknek a száma, ahol egy családtag szenvedélybetegsége okozza a fő problémát, feltehetően ezzel összefüggésben magas a családon belüli konfliktusok gyakorisága is.

Mivel az Árral Szemben Alapítvány tevékenységének fontos részét a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és foglalkozás teszi ki, ezért az EFOP-5.2.1-17-2017-00016 Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot) „Mindenki egy senki más” c. projekt vezetősége felvette a kapcsolatot az alapítvánnyal, bízva a jövőbeni együttműködés lehetőségében.

Skip to content