Kortárs Segítő Tréningtábor

Tematika

1. nap

Központi téma: Önismeret, a tudatos önfejlesztés

1.1. Csoportalakítás – ismerkedés – jégtörés, ráhangolódás
1.2. „Homlokzatunk” – kik vagyunk, mit képviselünk
(Gyakorlatok/Játékok: Önismereti címer, Amerikából jöttem… Értékpiramis, Indián névjegy… stb.
1.3. „Belső küzdelmeink” – mi foglalkoztat magunkban, miben szeretnénk fejlődni, mivel szeretnénk megküzdeni
(Gyakorlatok/Játékok: Fogas kérdések, Káros hiedelmek magunkról, Élettorta, Forró szék…stb.)
1.4. „Forrásaink” az önfejlesztéshez – mi mindenből építkezhetem
(Gyakorlatok/Játékok: Személyes SWOT, Belső régészkedés, Ha lenne három kívánságom- eltemetett álmok, Irigység térkép…stb.)

2. nap

Központi téma: A Másik… az együttműködés, a közösségépítés

2.1 Szerepeim a közösségben – család, barátok, iskola-munka, a közösségi identitás
(Gyakorlatok/Játékok: Nosztalgia, Ugyanazon különbségek, Szoborpark, Csoportbank, Apró hirdetés… stb.)
2.2. „A Mi Várunk” – a közösségépítés alapjai
(Gyakorlatok/Játékok: Lakatlan sziget, Zoom, Közös mese, XY játék, Gubanc, Fészek…stb.)
2.3. „Banda vagy közösség…” – szubkultúra és alkotó közösségek…
(Gyakorlatok/Játékok: Katasztrófa játék, Vezetőválasztás, Holdbéli küldetés, Szigettalálkozó, Hencida és Boncida, Csapatpókháló, Bizalom hídja… stb.)

3. nap

Központi téma: A segítés művészete, a segítő kompetenciák fejlesztése

3.1. A természetes, tudatos segítés alapjai – a segítői attitűd
(Gyakorlatok/Játékok: Rogers-i triász, a Jó segítő ismérvei, Empátia teszt, Példaképeim, A mentálisan erős emberek…stb.)

3.2. A segítő kompetenciák – a mesterfogások
Gyakorlatok/Játékok: Egynyelvű tolmács, Egytollas rajz, Gesztusajándék, Aktív figyelem, Vakvezetés, Navigátorjáték…stb.)

3.3. A segítő, mint véleményvezér (influencer), referenciaszemély a kortárs csoportban
(Gyakorlatok/Játékok: Hősök Tere Mozgalom, Csoportkollázs, Új Képkeret, Gyümölcsúnió, Világmese…stb.)
3.4. „Záróünnep” – a három napos program közös, interaktív lezárása visszajelzésekkel, reflektálásokkal (Zárógyakorlatok: „Mit viszek magammal” tabló, „Ünnepi üzenet csak Nektek…”)

A háromnapos tréningtábor folyamán a résztvevők interaktívan, kreatív és játékos formában ismerkednek meg a kortárs segítés alapjaival – értékeivel, céljaival, feladataival. A közösen elvégzett gyakorlatok során saját élmény jellegű tapasztalatokat, inspirációkat gyűjtenek, és lehetőségük nyílik azon kompetenciák hatékony fejlesztésére, amelyek szükségesek a segítői tevékenységhez.
Az egyes résztémák feldolgozásakor ismeretátadásra is sor kerül, az egyéni önismereti és a csoportos készségfejlesztő feladatok elvégzését mindig követi blokkokként egy-egy fórum jellegű kerekasztal-beszélgetés, amely során a résztvevők reflektálhatnak a gyakorlatok során szerzett élményeikre, tapasztalataikra és segítséget kaphatnak egymástól és a beszélgetőköröket moderáló tréningvezetőtől a szerzett ismeretek rendszerben való megértéséhez és beépítéséhez.

Skip to content