„Mindenki egy senki más” c. projekt programelemei

2018/09/24

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű
projekt keretében kidolgozásra került programelemek, módszerek bemutatása

A projekt keretében kidolgozásra került egy 3 célcsoport számára tervezett, Szakmai Tervben bemutatott innovatív szolgáltatás.
A projektünk fókuszába lett helyezve az a szemléletmód, hogy az ember életének milyen fontos, értékes, lényegi része az, hogy gyermekeket hoz világra és nevel fel. A különböző programelem során fő témaként körbejárják a szülőség azon aspektusait, ami alapján nyilvánvalóvá válhat, hogy az anyákon és apákon múlik legfőképpen az, hogy a következő generáció milyen értékeket képvisel, és milyen kultúrát hoz létre. A szülői felelősségvállalást erősíteni, bizonyos esetekben pedig segítenek létrehozni azt.

A kamaszok és a fiatal felnőttek számára a projekt keretébe belül kidolgozásra került egy 60 x 2 órás, családi életre felkészítő tananyag, amelyet három éven keresztül, a kéthetente megrendezett klubfoglalkozások alkalmával, interaktív formában osztanak meg a célcsoporttal. A célja az ezeknek a foglalkozásoknak, hogy minél több előadóval találkozhassanak a fiatalok, hogy élvezhető előadásokat, a hétköznapokban jól hasznosítható ismereteket kapjanak. Továbbá az is célja, hogy a fiatalok bizalmát, nyitottságát is megnyerjék a programban tevékenykedő szakemberek – hiszen a későbbiekben valódi segítséget ezáltal tudnak nyújtani.

Indul továbbá egy csoport a kiskamaszok számára is.
Mindkét klubfoglalkozáson hasonló témákat érintenek – az adott célcsoportnak megfelelő nyelvezeten és eszközökkel. Az életút tervezéssel egy olyan felelősséggel teli, produktív, pozitív jövőperspektívával rendelkező szemléletet kívánnak megismertetni és kialakítani az ifjak körében, ami lehetővé teszi számukra, hogy tudatosan, elkötelezetten készüljenek felnőtt életük nagy feladataira, élményeire. A valóságos, igazi jövőkép képes inspirálni, motiválni az embernél a célokért való kitartó küzdelmet, tud védelmet nyújtani a krízisek elviselésére. A témát modellértékű történetek elemzésével dolgozzák fel, felhasználva irodalmi, illetve filmművészeti alkotásokat

A válsághelyzetben lévő várandós anyák számára tervezett szolgáltatásaink tematikáját a hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintését és az életmentő civil szervezetek munkájának tanulmányozását követően műhelybeszélgetésre invitálják azokat az egyesületeket, alapítványokat, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el a krízisterhesek gondozása területén. Már a tervezéskor nagy hangsúlyt tettek a program adaptálhatóságának előkészítésére, az országos hálózat kiépítésére, a virtuális adománybank megszervezésére, a telefonos segélyszolgálat működtetésének előkészítésére.

Szülői kompetenciafejlesztő foglalkozások megvalósítása hátrányos helyzetű szülőknek. Korunkban sajnálatos módon devalválódott a szülőség, mint életszerep, életfeladat, hivatás. A programelem szükségességét a Tízváros Alapítványnak az elmúlt 4 évben a hátrányos helyzetű – elsősorban roma – gyermekek számára szervezett foglalkozások során összegyűlt tapasztalatok támasztják alá. A gyerekekkel végzett ifjúságsegítő munka, valamint a szülők számára szervezett szabadidős programok során jelentős ismeret halmozódott fel a szülők jelenlegi élethelyzetére, nevelési attitűdjére vonatkozóan. Ezeket figyelembe véve tervezték meg a szülők számára a klubfoglalkozásokat, ahol foglalkoznak a szülőséggel, mint hivatással, mint „karrierrel”, kiemelve azt, hogy szülőnek lenni és családot alapítani, gondozni nagyon fontos értékteremtő tevékenység, ami ugyanúgy hozzájárul az egészséges, érett személyiség kiteljesedéséhez, az egyén „önmegvalósításához”, mint a szakmai karrier vagy az anyagi egzisztencia építése. A szülői csoportban tovább szeretnék erősíteni a szülőség, mint „hivatás”, mint igazi „karrier” nézőpontot és értéket, vendégeket hívunk meg, akik saját élményeikről, tapasztalataikról tudnak beszámolni (pl. sokgyermekes családapák-családanyák, nevelőszülők, örökbefogadó szülők).

A szülők számára ezen túlmenően szabadidős programokat szerveznek, ahol a gyermekeikkel való hasznos és kreatív időtöltést is megtapasztalhatják, ötleteket gyűjthetnek a közös családi programok szervezéséhez.

Skip to content