Sajtóközlemény

2018/05/07

EFOP-5.2.1-17-2017-00016 Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot) „Mindenki egy senki más” c. projekt
Szociális innováció Mezőberényben

Kidolgozásra került egy komplex program, amely a helyi közösség erőforrásainak mozgósításával, valamint a szociális ellátórendszer tagjainak összefogásával a jelenleginél hatékonyabb segítséget tud nyújtani a válsághelyzetben lévő várandós anyáknak. Ezt támogató projekt indul az Európai Unió támogatásával, Mezőberényben.

A Tízváros Alapítvány és a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata gondozásában elindul az EFOP-5.2.1-17-2017-00016 Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot) pályázat „Mindenki egy senki más” címen.

A Tízváros Alapítvány, valamint a HISZ által történt program kidolgozásának egyik legfőbb célja az volt, hogy létrehozzanak egy Országos Hálózatot a projekt sikeres elemeinek adaptálására, a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítésének (prevenció, kríziskezelés, utógondozás) komplex, állami, civil és lakosság által történő megvalósítására.

A tervek szerint a projekt során létrejön egy megyei hatáskörrel működő Krízisközpont, hol a válságterhes anya a válsághelyzet megszüntetéséhez a lelki támogatáson kívül anyagi – elsősorban természetbeni – támogatást is kaphat annak érdekben, hogy gyermekét saját családjában nevelhesse. Célunk, hogy olyan híre és jó hírneve legyen a Krízisközpontban folyó szakmai és karitatív munkának, hogy minden válsághelyzetben lévő várandós anyának – illetve közvetlen környezetének – bizalma legyen segítséget kérni.

A projekt során kidolgozásra fog kerülni egy úgynevezett „Mentorprogram”, mely a tinédzser várandós anyák támogatását fogja szolgálni, s melynek célja egy támogató kapcsolati háló létrehozása a tinédzser várandós anya köré annak érdekében, hogy a gyermekvállalást ne a jövőjétől való megfosztásként élje meg, hanem folytatni tudja a tanulmányait, segítséget kapjon a várandóság örömteli megéléséhez, választ kapjon a szüléssel kapcsolatos kérdéseihez, illetve segítséget az újszülött baba gondozásában.

Ilyen mentorprogram Magyarországon még nem létezik. A megítélt 100 százalékos támogatást a Magyar Állam és az Európai Unió nyújtja, összege 298 170 294 forint.

Skip to content