„Személyiségfejlesztő” filmajánló 5.

A 2020-as évben is folytatni szeretnénk az inspiráló filmalkotásokat bemutató és ajánló sorozatunkat. Valószínűleg már az előző írásainkból is kitűnik, hogy az általunk kiválasztott és propagált filmek fő célja elsősorban nem a szórakoztatás, hanem olyan impulzusok adása, ami mélyen elgondolkodtatja, meg-, és felrázza a nézőket. A most választott négy film megtekintése is hozhat olyan tanulságokat, amelyek nyomán a néző maga is megfontolhatja, hogy a saját életében megküzd-e a történelem, az őt körülvevő, meghatározó kultúra kihívásaival…

Az orvosdoktor
A 2013-as történelmi dráma a 11. századi Európába kalauzol el bennünket, megláttatva azt az oldalát, ami miatt a későbbi korok csak „sötét középkornak” nevezték ezt az időszakot. A félárva és nyomorban élő Rob Cole különleges képességgel rendelkezik, pusztán a másik ember megérintésével érzékelni képes az illető közeledő halálát. Érdekes módon a természetfölötti képesség a fiút nem a vallási miszticizmus irányába hajtja, hanem egyfajta korai „humanistaként” a gyógyítás hivatásának vágyát ülteti el benne. Édesanyja halála után, immár teljesen árván csatlakozik a vidéket vándorgyógyítóként bejáró, kétes erkölcsű és tudású borbélyhoz. Rob elszántsága és odaadása példaértékű, és amikor – igen hamar – rádöbben, hogy mestere képességei és tudása igencsak korlátozottak, hosszú és veszélyes utazásra indul az arab világba, hogy a méltán híres perzsa doktor, Ibn Sina iskolájában sajátíthassa el a kor legfejlettebb orvostudományát. A siker érdekében zsidónak kell vallania magát, hiszen keresztényként élve be sem juthat a mesterhez, és át kell verekednie magát tengeren, sivatagon. Eljutva az arab „orvosi egyetemre”, hamar fény derül tehetségére és elhivatottságára, az idős arab orvostudós kedvenc, még őt is lepipáló és inspiráló tanítványává válik.
A film csodásan mutat rá, hogy a gyógyítani vágyás, az orvostudomány nagyon sok tekintetben világnézeti nyitottságot és egyúttal az élet csodájának mély alázattal való tiszteletét kívánja meg a művelőitől! Cole végül múlhatatlan érdemeket szerez a sah életének műtét (!) útján való megmentésével, és Angliába visszatérve gyakorlatilag előfutára lesz a „modern alanyi jogon járó” orvosi -kórházi ellátásnak…

Az angol beteg
A ma már klasszikus 1996-os film, ami 7 Oscar, 5 BAFTA és 2 Golden Globe díjjal büszkélkedhet, egy sok tekintetben allegorikus és titokzatos történetet mesél el a második világháború idejéből.
Az életet minden borzalom ellenére makacsul szerető és képviselő francia nővér, Hanna kitartóan és odaadóan ápol egy furcsa, ismeretlen, szinte felismerhetetlenségig összeégett férfit. A balesettől traumatikus amnéziát kapott férfi személyazonosságáról és életéről csupán egy könyv tanúskodik, ami tele van naplóbejegyzésekkel, levelekkel és fényképekkel. Hanna olvasni kezdi a könyvet a feledésben és mély depresszióban lévő férfinek, akiről lassan kiderül, hogy a különc magyar nyelvész arisztokrata, Gróf Almási László. A levelekből egy nemzetközi sivatagi expedíció története bontakozik ki. A gróf és az egyik csatlakozó angol arisztokrata felesége között szenvedélyes szerelmi viszony szövődik, ami katasztrófasorozatot indít el az expedíció életében.
A gróf előtörő emlékei bűntudatát és halálvágyát erősítik, Hanna viszont, aki számos szerettét veszítette már el a háborúban, kétségbeesetten próbálja életben tartani. A rejtekhelyükön váratlanul megjelenő lelkileg zavart angol ex-kém viszont tesz arról, hogy a gróf szembesüljön tettei pusztító következményeivel. A film igen érzékeny kérdéseket vet fel a személyes felelősség kérdéseiről, arról, hogy függetleníthetem-e magam a korom, kultúrám, környezetem történéseitől, hogy elmenekülhetek-e végső soron a sorsom elől…

Ellenállók
A 2008-as háborús dráma 1941-be visz minket, amikor a német hadsereg lerohanja Lengyelországot, és kíméletlenül kiírtja, illetve gettókba zárja a zsidó lakosságot. Tuvia Bielski a faluját körülvevő erdőkben bújik meg, ahol csatlakozik hozzá először legidősebb öccse, majd a két fiatalabb fivére is. A Bielski fiúk már gyerekkorukban is jó barátságban voltak az erdővel, a mostoha körülmények közt is képesek a túlélésre… Lassanként mindenhonnan menekülő, kétségbeesett sorstársak jelennek meg az erdőben, és a szükséggel szembesülő Tuvija felvállalva értük a felelősséget megszervezi az erdei túlélő „kibucot”. A híre gyorsan elterjed az ellenálló kommunának, Tuvia társaival még a Varsói gettóból is kivezeti azokat, akik a viszontagságos, a civilizáció minden kényelmét nélkülöző, de mégis halovány reményt adó erdei életet választják. Tuvia szembetalálkozik minden olyan krízissel, kihívással, ami egy vezetőt csak érhet válság idején… és döbbenetes erkölcsi tartással, önuralommal és felelősséggel küzd meg velük! Idős rabbi tanára – aki még emlékszik a hitetlen és neveletlen kölyök Tuviára – halála előtt megvallja neki, őbenne kapott választ és reményt az Úrtól. Tuvia öccseivel mocsáron, éhségen, fagyon és fegyveres támadásokon át kivezeti a rábízottakat a biztos pusztulásból. A több mint kétéves erdei élet alatt kórházzal és bölcsődével rendelkező 1500 fős kolóniát hoznak létre, hogy túlélve a háborút, Amerikában, Oroszországban, Izraelben kezdjenek új életet.

Érdekesség: Az igaz történet nem azért kerülhetett elmondásra és megfilmesítésre, mert Tuvia vagy fivérei lejegyezték! Ő maga Lilkával, a partizánlét idején megismert harmadik feleségével még évtizedekig élt békés hétköznapi életet Amerikában, és arról, hogy ő valójában nem csak egy belorusz származású egyszerű fuvarozó, hanem egy igazi hős, csak azért tudhatunk, mert sokan azok közül, akiket megmentett, tanúságot tettek róla… Alig egy évvel a halála után, a maradványait Long Islandból Jeruzsálembe vitték, ahol katonai tiszteletadással állami temetést kapott.

Véres gyémánt
A 2006-os Oscar díjra és Golden Globe-ra jelölt film, szintén a kiváló rendező Edward Zwick munkája, ahogy az Ellenállók is.
Az 1999-es Sierra Leone-i polgárháborús időszak anarchiától és brutális kegyetlenkedésekkel teljes. A különböző haderők megnyomorítják a nekik kiszolgáltatott lakosságot – szó szerint, hiszen elterjedt a körükben a megcsonkítás -, így kerül rabszolgasorba Solomon Vandy halász is. Míg őt dolgoztatják, addig fiát gyermekkatonának hurcolják el, felesége és kislánya pedig menekülttáborba kerül. Sorsa egy a sok százezer hasonló sorsból. Solomon azonban nem hajlandó feladni a reményt és a küzdelmet azért, hogy újra egyesítse a családját és békességben élhessen velük. Amikor egy különleges minőségű és méretű rózsaszín gyémántot talál, sikerül elrejtenie fogva tartói elől. A kő lehet a kulcs a célja eléréséhez. A másik oldal viszont elkapja és börtönbe kerül, ahol megismerkedik a kiégett és végtelenül cinikus Danny Archerrel a rodéziai zsoldossal, akit gyémántcsempészésért zártak be. A két férfinak – habár szinte mindenben élesen különböznek – össze kell fogniuk, hogy megszerezhessék az elrejtett kincset és megvalósíthassák a terveiket. A lehetetlennek, de minimum életveszélyesnek induló küldetésben segítségükre siet a térségben dolgozó oknyomozó újságírónő Maddy Bowen.
A közös út, Solomon kristálytiszta embersége kifordítja sarkaiból Danny nihilista világát, lassanként már nem az anyagi haszonért és a földi pokolból való saját megmeneküléséért küzd, hanem egy igazi barátért, aki mindent a szeretteiért tesz. A gyémánt végül nem a tömeggyilkos zsoldoshadseregé, hanem az egyszerű, de minden ízében nemes halászemberé lesz, aki nemcsak a családját menti meg, de kiáll népéért, és leleplezi Maddy segítségével a Nyugat előtt az afrikai országokban folyó embertelen kizsákmányolást, legyen szó olajról, aranyról vagy éppen gyémántról…

Skip to content