Tízváros Alapítvány a régió felemelkedéséért

2018/08/27

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű projekt Kedvezményezettjének, a Tízváros Alapítvány bemutatása

A TÍZVÁROS Alapítvány 2008. február 1-jén jött létre Mezőberényben azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az embereknek megtalálni a helyüket a társadalomban, és egy kiteljesedett élet elérésére. Közösségi és szabadidős centrumot szerettek volna kialakítani, ahol fiatalok és családok tudnak értelmes kikapcsolódási lehetőséget találni. A tevékenységi körük azóta ennél sokkal szerteágazóbb lett. Prioritásuk lett, hogy előmozdítsák a társadalmi befogadást, a szegénység csökkentését, támogassák a gazdasági fejlődést vidéki térségünkben. Mindezen célok megvalósításához nem vesznek igénybe normatív támogatást, a finanszírozások pályázatokból, adományokból és önerőből valósulnak meg. Terveikben fontos szerepe van a közösségek építésének, előmozdításuk egy élhetőbb és gazdaságilag is jobb életszintre.

Alapvető céljuk olyan közösségi és szabadidős centrum létrehozása és működésének támogatása régiós szinten, amely a Biblia értékrendjén alapul, annak szellemi és erkölcsi üzenetét hordozza, és kifejezetten sokrétű tevékenységet folytat. Ezzel a szemlélettel kívánnak létrehozni az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. számú projekt keretében egy úgynevezett Országos Hálózatot a projekt sikeres elemeinek adaptálására, a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítésének (prevenció, kríziskezelés, utógondozás) komplex, állami, civil és lakosság által történő megvalósítására.

A projekt során létrejön egy megyei hatáskörrel működő Krízisközpont, hol a válságterhes anya a válsághelyzet megszüntetéséhez a lelki támogatáson kívül anyagi – elsősorban természetbeni – támogatást is kaphat annak érdekben, hogy gyermekét saját családjában nevelhesse. Az alapítvány célja, hogy olyan híre és jó hírneve legyen a Krízisközpontban folyó szakmai és karitatív munkának, hogy minden válsághelyzetben lévő várandós anyának – illetve közvetlen környezetének – bizalma legyen segítséget kérni.

Az alapítvány programjainak kiemelt sajátossága az esélyegyenlőség elve alapján, hogy több mint 50%-ban roma gyermekek és fiatalok részvételével valósulnak meg. Az alapítvány küldetésének gondolja, hogy a régióban azon elszegényedett szülők gyermekeinek felkarolása, akik rosszul tápláltak, hiányos öltözetűek, gyakran csellengenek. Számukra étkezést, ruházatot, értelmes szabadidő eltöltést biztosítsanak.
Fontosnak tartja továbbá az alapítvány vezetősége, hogy a roma gyermekek és fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését segítő programok szervezése által a családi összetartás és a közösségi érzés erősítése áll a középpontban.

Az alapítvány munkájához sok önkéntes munkatárs nyújt segítséget. Az Alapítvány több közösségi helyszínnel is rendelkezik, melyek részben saját tulajdonúak, részben pedig az önkormányzattól használatra kapott helyiségek.

Skip to content