Várva Várt Alapítvány

2019/01/21

A Várva Várt Alapítvány közhasznú szervezetként, 2010-ben jött létre abból a célból, hogy lelki és anyagi támogatást nyújtson a válsághelyzetben lévő várandós kismamáknak.

 

Az elmúlt pár évben az ország számos pontjáról érkezett megkeresés a közel 100 fő önkéntest megmozgató, budapesti székhelyű szervezethez e-mailben, telefonon, Facebook oldalon keresztül.
A Várva Várt Alapítvány munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elismeri, az „Örökbefogadásokkal a családbarát országért” (Kód: CSP-CSBO-ÖF-16) „meghívásos” pályázati felhívás keretében – 3 másik nyílt örökbefogadások elősegítését végző közhasznú szervezettel együtt – támogatja 2017-ben.

Az alapítvány vállalt misszióját az alábbiak szerint határozta meg az Alapító Okiratában:
„Az alapítvány célja, hogy a megfogant magzatok várva várt személyként születhessenek meg, őket ellátni és felnevelni képes családba kerülhessenek. Az Alapítvány célja továbbá annak elősegítése, hogy a válsághelyzetben lévő várandós anyák magzataikat kihordhassák, megszülhessék, és saját családjukban nevelhessék, vagy ennek ellehetetlenülése esetén a szülő(k) kérésére a gyermeket a legrövidebb időn belül örökbe fogadják.”

A Várva Várt Alapítvány a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, szociálpolitikáért felelős államtitkár 2013. március 11-én kelt, 10139/2013. sz. Határozatával működési engedélyt kapott arra, hogy nyílt örökbeadás elősegítésével foglalkozhasson.

Ezt a tevékenységet ma hazánkban civil szervezetként 6 egyesület és alapítvány végezheti. A működési engedély feltétele volt, hogy az alapítvány önkéntesei – a szolgáltatást nyújtók – elvégezzenek egy felkészítő tanfolyamot, amelyet a minisztérium szervezett.

Az Új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével – néhány speciális kivételtől eltekintve – nyílt örökbefogadásra már csak működési engedéllyel rendelkező szervezetek közreműködésével kerülhet sor. Az alapítvány tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően végzi, az illetékes Minisztérium ellenőrzése mellett.
Az elmúlt években a Várva Várt Alapítvány elkötelezetten segítette és támogatta a krízisterhes kismamákat saját erőforrásai felhasználásával, illetve magánszemélyek adományaiból abban, hogy az abortusz helyett a magzatok kihordása és világra hozatala, majd – lehetőség szerint – saját családjukban történő felnevelése, amennyiben pedig ez ellehetetlenül, az örökbefogadás mellett dönthessenek.

Az alapítvány önkéntesei között szociálpedagógus, szociális munkás, szociológus képzettséggel – és sok éves szakmai tapasztalattal – rendelkező személyek, továbbá lelkészek, teológusok, hivatásos nevelőszülők, örökbefogadó szülők, média személyiségek, reklám szakemberek vannak. Folyamatban van egy országos önkéntes hálózat kiépítése.

Az alapítvány 2016-ban több, mint 100 regisztrált örökbe fogadni szándékozó házaspárral állt kapcsolatban, 60 krízishelyzetbe került kismamának segített. Számos családi és egyéb kulturális rendezvényen jelent meg, működtetett információs pontokat. A Balaton átúszáson évek óta képviselteti magát saját standdal, felvilágosító és egyéb családi programokkal. A média megjelenést – sajtó, televíziós fórumok – is fontosnak tartja, hiszen komoly értékközvetítő munkát folytathat általa. Az alapítvány működteti a www.varvavart.hu tematikus weboldalt és az ehhez kapcsolódó Facebook oldalt, illetve együttműködik a hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel, valamint a védőnői hálózattal, gyermekvédelmi- és más szociális szakemberekkel. A közös elhívatottság okán kereste meg a Tízváros Alapítvány vezetősége a Várva Várt Alapítvány elnökét, Lukács Józsefet, akivel sikeres egyeztetéseken vannak már túl.
A Várva Várt Alapítvány a megfogant babák életének védelmében is aktívan fellép, ezért a Tízváros Alapítvány szakmai támogatást kért az EFOP-5.2.1-17-2017-00016 Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot) „Mindenki egy senki más” c. projekt keretében létrejövő, abortusz ellenes videó klip leforgatásához, mely 2019. március 25-én, a magzatgyermek világnapon fog debütálni.

 

Skip to content