A projekt ismertetése és célja

Projekt adatai:
Kedvezményeztettek: Tízváros Alapítvány a régió felemelkedéséért, Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata
A projekt költsége: 298 170 294 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: 2018.05.01. – 2021.04.30.

 

A projekt ismertetése és célja

A Tízváros Alapítvány, valamint a HISZ által történt program kidolgozásának egyik legfőbb célja, hogy létrehozzanak egy Országos Hálózatot a projekt sikeres elemeinek adaptálására, a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítésének (prevenció, kríziskezelés, utógondozás) komplex, állami, civil és lakosság által történő megvalósítására.

A projekt során létrejön egy megyei hatáskörrel működő Krízisközpont, hol a válságterhes anya a válsághelyzet megszüntetéséhez a lelki támogatáson kívül anyagi – elsősorban természetbeni – támogatást is kaphat annak érdekben, hogy gyermekét saját családjában nevelhesse. Célunk, hogy olyan híre és jó hírneve legyen a Krízisközpontban folyó szakmai és karitatív munkának, hogy minden válsághelyzetben lévő várandós anyának – illetve közvetlen környezetének – bizalma legyen segítséget kérni.

Kidolgozásra kerül egy komplex program, amely a helyi közösség erőforrásainak mozgósításával, valamint a szociális ellátórendszer tagjainak összefogásával a jelenleginél hatékonyabb segítséget tud nyújtani a válsághelyzetben lévő várandós anyáknak.

A projekt során kidolgozunk egy Mentorprogramot a tinédzser várandós anyák támogatására, összegyűjtjük az angolszász országok tapasztalatait, ahol a társadalmi probléma súlyosságából adódóan évtizedek óta foglalkoznak ezzel a témával.

A Mentorprogram célja egy támogató kapcsolati háló létrehozása a tinédzser várandós anya köré annak érdekében, hogy a gyermekvállalást ne a jövőjétől való megfosztásként élje meg, hanem folytatni tudja a tanulmányait, segítséget kapjon a várandóság örömteli megéléséhez, választ kapjon a szüléssel kapcsolatos kérdéseihez, illetve segítséget az újszülött baba gondozásában.

Ilyen mentorprogram Magyarországon még nem létezik.

 
 

Fő célkitűzések:

– Krízisközpont létrehozása a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatására,
– a segítséget kérő válsághelyzetben lévő várandós anya válsághelyzetének megszüntetése,
– a gyermekek vérszerinti családban való nevelkedésének segítése,
– az abortuszok számának csökkentése,
– a csecsemőgyilkosságok számának csökkentése, megszüntetése,
– országos lefedettségű Krízisközpont-hálózat létrehozása.

 
 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA

a válsághelyzetben lévő várandós anyák.

 
 

A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK:

– KRÍZISKÖZPONT létrehozása- MEGYEI LEFEDETTSÉGGEL: prevenciós előadások szervezése, kríziskezelés, utógondozás- szülői kompetenciafejlesztés, országos hálózat kiépítése, adománygyűjtés, adományosztás; virtuális adománybank létrehozása,
– EGYÜTTMŰKÖDÉS a szociális ellátórendszer tagjaival,
– CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING évente egy alkalommal,
– MŰHELYMUNKA évente 6 alkalommal,
– ESETMEGBESZÉLÉSEK szervezése,
– CSALÁDI NAPOK, SZABADIDŐS PROGRAMOK szervezése a célcsoportnak,
– TUDÁSMEGOSZTÁSI SZAKMAI NAP évente 5 alkalommal az EFOP-5.2.4-17 projekt nyerteseinek közreműködésével.

A projekt keretében létrehozunk egy KRÍZISKÖZPONTOT, ahol a válságterhes anya a válsághelyzet megszüntetéséhez a lelki támogatáson kívül anyagi – elsősorban természetbeni – támogatást is kaphat annak érdekben, hogy gyermekét saját családjában nevelhesse.  Helyi szakmai együttműködési KAPCSOLATHÁLÓZATOT alakítunk ki minden olyan állami és civil szervezettel, amelyek kompetenciájába, illetékességébe tartozik a család erősítése, védelme és támogatása.

 
 

MUNKATÁRSAK:

Projektvezető:
Kővári Krisztina

Szakmai vezető:
Dr. Szabó-Polai Bernadett

Pénzügyi vezető:
Vinitzai Dóra

Krízisiroda vezető:
Süvegesné Kovács Erika

Országos hálózat adaptációjának intézményi és szakmai előkészítése:
Kiss Péter

Telefonos segélyszolgálat vezetője:
Pálinkás Éva

Klubvezetők:
Gecse Márk és Süveges Ramóna

Mentor:
Lőwy Korponai Bereniké

adatrögzítő:
Ambris Józsefné

 
Skip to content