4. Műhelymunka

2018/10/11

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű projekt keretén belül sor került a negyedik műhelymunkára, ahol a válsághelyzetben lévő várandós anyák számára nyújtandó szolgáltatások bemutatására, illetve a megyében dolgozó szakembereknek, együttműködő partnerek bevonására került sor

 

Az októberi műhelymunkán a válsághelyzetben lévő várandós anyák számára nyújtandó szolgáltatásokat mutattuk be, tisztázásra kerültek a jogszabályi megfogalmazások elméleti és gyakorlati síkon egyaránt, valamint a tapasztalatcsere is megtörtént e témakörben. A témából eredően szó esett az örökbeadás-örökbefogadás folyamatáról, mely így szintén bemutatásra került a jelenlévő résztvevők számára.

A válságterhesek gondozása ma Magyarországon alapellátás keretében a gyermekjóléti szolgáltatás feladata, (amennyiben a válsághelyzetben lévő várandós anya nem kér önként segítséget a család- és gyermekjóléti szolgálattól, a jogszabály szerint jelzés érkezhet a védőnőktől vagy a kórházi szociális munkástól a gyermekjóléti szolgálathoz, hogy szükség van az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra) ebből fakadóan a jelenlévők megegyeztek abban, hogy még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a külső szakértők, gyermekjóléti feladatot ellátó személyek felkutatására, bevonására.

Bemutatásra került a Magyarországon egyedülálló mentorprogramunk, melynek célja egy támogató kapcsolati háló létrehozása a tinédzser várandós anya köré annak érdekében, hogy a gyermekvállalást ne a jövőjétől való megfosztásként élje meg, hanem folytatni tudja a tanulmányait, segítséget kapjon a várandóság örömteli megéléséhez, választ kapjon a szüléssel kapcsolatos kérdéseihez, illetve segítséget az újszülött baba gondozásában.

Szeretnénk a jövőben a helyi társadalomban működő és a projektre hatást gyakorló, vagy jogkörökkel rendelkező intézményeket, szervezeteket, önkormányzatot, szakmai szervezeteket, érintett célcsoportok érdekeit képviselő szervezeteket felkeresni.

A műhelymunkán egy résztvevő jogász által bemutatásra kerültek a szociális intézmény által használt alapfogalmak, többek között a várandós anya válsághelyzete, mely olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését; ezen belül terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya az a válsághelyzetben lévő várandós anya, aki nyilatkozata szerint állapotát környezete és hozzátartozói előtt titokban szándékozik tartani.

A műhelymunka végén rengeteg tapasztalatcserére, közös gondolkodásra és ötletélre került sor.

Skip to content