5. Műhelymunka

2018/10/22

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű projekt keretén belül sor került a harmadik műhelymunkára, melynek keretében kamaszklub működésének bemutatása, együttműködő partnerek bevonására került sor

A soron következő műhelymunkán bemutatásra került az úgynevezett kamaszklub tematikája, működése a jelenlévők részére.

Mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a válságterhesség megfelelő ismeretek, kompetenciák birtokában nagyobb eséllyel kiküszöbölhető, illetve az egyéni és családi erőforrások sikeres alkalmazásával könnyebben kezelhető, ezért a projekt során kidolgozásra kerül egy prevenciós program a fiatalok számára, amely a szexuális felvilágosításon, családi életre felkészítésen, illetve minimális fejlődés-lélektani ismereteken túl az egyéni önértékelés, önbecsülés megerősítésére, személyiségfejlesztésre, kommunikációs és konfliktuskezelési technikák elsajátítására épül.

A szexuális felvilágosítás fontosságát abban látják szakembereink, hogy az egyik legnagyobb hatékonyságú abortusz prevenciós eszköz. A jelenleginél összehangoltabb civil, állami és lakossági összefogással sok születendő kisbaba megmenthető. A válsághelyzetben lévő várandós anyák megsegítésére nagyon nagy társadalmi erőforrás mozgósítható, amit érdemes kihasználni.
A megfelelő szülői kompetenciák hiánya miatt nevelési problémákkal küszködő családok számára azért tervezünk klubokat, illetve dolgozunk ki a részükre szülői kompetenciafejlesztő, erősítő foglalkozásokat, mert ezekre programokra szeretnénk bevonni azokat a szülővé vált válságterhes anyákat, akiknek utógondozásra, további támogatásra van szükségük.

Célunk, hogy minél több előadóval találkozhassanak a fiatalok, hogy élvezhető előadásokat, a hétköznapokban jól hasznosítható ismereteket adjunk át. A kamaszok és fiatal felnőttek számára tervezett klubfoglalkozások várható létszáma 20 fő.
Indítunk egy csoportot a kiskamaszok számára is, a várható létszám esetükben 25 fő. (A klubfoglalkozások résztvevői azon célcsoport tagok, akik a projekt keretében fejlesztett szolgáltatást legalább egy évig igénybe veszik, esetükben a megszervezett szakmai szolgáltatások kontaktalkalmainak száma min. 30) Az életút tervezéssel egy olyan felelősséggel teli, produktív, pozitív jövőperspektívával rendelkező szemléletet kívánunk megismertetni és kialakítani az ifjak körében, ami lehetővé teszi számukra, hogy tudatosan, elkötelezetten készüljenek felnőtt életük nagy feladataira, élményeire. A valóságos, igazi jövőkép képes inspirálni, motiválni az embernél a célokért való kitartó küzdelmet, tud védelmet nyújtani a krízisek elviselésére. A témát modellértékű történetek elemzésével dolgozzuk fel, felhasználva irodalmi, illetve filmművészeti alkotásokat (javasolt filmek pl.: A boldogság nyomában; Áldott kezek; Saját szavak).

A projektelem célcsoportját egyrészt a Tízváros Alapítvány szolgáltatásait jelenleg igénybe vevő személyek, illetve családtagjaik köréből toborozzuk, másrészt a településen működő Gyermekvédelmi Kerekasztal tagjainak közreműködésével hirdetjük meg a településen.
A műhelymunka – ahogyan eddig is – közös gondolkodással és ötleteléssel zárult.

Skip to content