Az örökbefogadás lélektana és menete 11.

Központi sorozatunk zárórészében vázlatosan szeretnénk összefoglalni, milyen segítségre számíthatnak az örökbefogadó családok az életük során. A sorozat előző részei már részletesen tárgyalták az örökbefogadási folyamat teljességét, és szereplőinek nézőpontját, mégis érdemes összefoglalni azokat a legtipikusabb problémákat, nehézségeket, amelyek érhetik az örökbefogadó család tagjait.

Az örökbefogadás előtti leggyakoribb krízisek:

  • Amikor egy pár szembesül azzal, hogy természetes úton nem foganhat gyermekük, ezért ezt a sokszor bűntudattal terhelt veszteséget fel kell dolgozniuk, meg szükséges gyászolniuk, mielőtt eljuthatnak oda, hogy megújult erővel és önbecsüléssel örökbe fogadnak egy gyermeket.
  • A meddőség egyúttal súlyos párkapcsolati konfliktust is okozhat, aminek a megoldása, feloldása, azaz a kapcsolat megerősítése és stabilizálása nélkül nem jöhet létre az örökbefogadó család.
  • A meddőség mögött számos szervi okon kívüli lehetséges hogy lelki gátak, gyermekkori traumák állnak, amelyekkel a megküzdés elengedhetetlen része a szülővé válásnak, akkor is, ha örökbefogadás útján történik meg.
  • Sokszor már az is komoly akadályt képezhet, hogy a pár két tagja nem egyszerre, nem egyforma módon jut el az örökbefogadás szándékára.
  • Amikor a pár teljes szívvel, elhatározással végigküzdi az alkalmas örökbefogadó szülővé válás folyamatát, megismerkedik az illetékes szakemberekkel, végigmegy a jogi ügyintézés minden „stációján”, részt vesz az örökbefogadásra való előkészítő tanfolyamon, sorstársakkal kerül kapcsolatba, akkor rendszerint fellelkesednek, nagy várakozással telnek meg. Ha ezután az intenzív pár hónapos időszak után még évekig kell türelmesen várakozniuk az örökbe fogadható gyermekekre, akkor ez nagyon megterhelheti őket, kikezdheti a bizalmukat, a reményeiket, sokszor a motivációjukat és az önértékelésüket is.

Az örökbefogadás utáni leggyakoribb problématípusok:

  • Hirtelen kell anyává válni, ami számos esetben szorongást vált ki az anyukából és hajlamossá válik vagy önmagát, vagy a gyermeket hibáztatni ezért.
  • Gyakran kiderül, hogy mégsem dolgozta még fel a szülőpár a meddőség okozta veszteségüket és emiatt túlzott elvárásokkal viseltetnek az örökbefogadott gyermek felé. Ezek az elvárások természetesen a gyermeket is képesek nagyon megterhelni, megfelelési kényszerekbe szorítani őket. A gyermek frusztrálódása a szülőt is tovább frusztrálja, ez igazi öngerjesztő folyamat lehet a szülők és a gyerekek között.
  • Előfordulhat, hogy a gyermek korai traumái okán kissé elmarad a fejlődésük az optimális, egészséges szinttől, ezért fokozottan szükségük lehet korai fejlesztésre, lélektani – terápiás segítségre.
  • A fentiek miatt jellemzően megjelenhetnek óvodáskorban, kisiskoláskorban olyan gondok, mint például beilleszkedési – viselkedési, illetve figyelem- koncentrációs zavarok, ezekkel összefüggésben részképesség problémák, tanulási nehézségek.

Bármilyen probléma is merül fel, bátran forduljon az örökbefogadó család olyan segítő szakemberekhez, akik szakavatott, hozzáértő módon tudnak nekik segíteni, figyelembe véve azt, hogy számos olyan probléma léphet fel, amely bizonyos ponton szervesen kapcsolódni fog az örökbefogadás tényéhez.

Több kiváló civil szakmai szervezet van, amely értékes segítséget és szolgáltatásokat nyújt az örökbefogadás témakörében. Ilyen például az Ágacska,  a Gólyahír,  a Fészek vagy a Várva Várt Alapítvány,a Bölcső és a Együtt az Életért Egyesület, illetve az Alfa Szövetség.

A fentiek közül az Ágacska Alapítvány dolgozta ki talán a leggazdagabb segítői szolgáltatási tevékenységkörét, illetve sorozatunk gerincét is az Ágacska Alapítvány által kiadott hiánypótló Az örökbefogadás lélektana című, Bogár Zsuzsa  (az Ágacskát alapító pszichológus) által írt könyve adja. Éppen ezért az ő általuk nyújtott szolgáltatásokat szeretnénk az alábbiakban felsorolni és ajánlani:

Az Ágacska Alapítványnál elérhető a tanácsadás, az egyéni konzultáció lehetősége az örökbefogadás ötletétől kezdve végig. Biztosítanak egyéni terápiás munkát a hozzájuk forduló leendő örökbefogadó szülőknek, hogy feldolgozhassák a fent említett veszteségeiket, szorongásaikat, önértékelési problémáikat.

Mivel az örökbefogadási szándék maga is neuralgikus pont lehet egy pár életében és kapcsolatában, ezért az alapítvány párterápiás támogatást is nyújt.

A fenti stratégia mentén családterápiára is sor kerülhet az alapítványnál, amire jellemzően az örökbefogadás után lehet szükség. A családterapeuták kommunikációs – konfliktuskezelési stratégiákat tanítanak a résztvevő családoknak, miközben feltárják a származási családból hozott, sokszor korrekcióra szoruló szocializációs mintákat.

Mivel sokszor évekig tart az örökbefogadni szándékozók várakozása, ezért ezt a helyzetet aktívvá, gyümölcsözővé próbálják tenni az alapítvány munkatársai a különböző csoportok indításával. Van szülőklub, van „Gyermekre várva” csoport is, ami egy önismereti munkával „dúsított” interaktív szülői klub., ahol a sorstársak kölcsönösen támogathatják egymást.

Természetesen a segítő szolgáltatások kiterjednek a gyermekekre is, vannak korai fejlesztést kínáló gyógypedagógusok, sőt az örökbefogadott gyermekek korai traumáit és fejlődési visszamaradásait, részképesség zavarait komplexen kezelő speciális programot is kidolgoztak az alapítvány munkatársai.

A gyermekek számára pszichodráma csoportot is szerveznek, és a gyermekpszichológus kollégák gyerekekkel is folytatnak terápiás munkát.

Végül, de nem utolsósorban érdemes kiemelni azt az alapítvány által létrehozott mentorhálózatot, amelyet a szakemberek által az örökbefogadó szülőkből kiképzett önkéntes tanácsadó mentorok működtetnek. Mint nagyon sok más érzékeny területen, itt is rendkívül hatékony a sorstárs segítők „bevetése” a célcsoport empatikus és modellnyújtó támogatása céljából.

Természetesen az örökbefogadó családok – hasonlóképpen bármelyik másik mai magyar családhoz – bizalommal fordulhatnak a lakóhelyük szerinti illetékes gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokhoz is.

Skip to content