Az örökbefogadás lélektana és menete 5.

Ahogy már a korábbiakban tárgyaltuk, az örökbefogadni szándékozó szülőpárnak még az örökbefogadás előtt nagyon som olyan kérdést, stratégiát, dilemmát át érdemes gondolniuk, ami a vér szerinti gyermekek várásakor fel sem merül.

Legelőször is például arról is dönteniük kell, hogy a nyílt vagy a zárt örökbefogadási formát választják. A döntésnek komoly súlya van, bekerül az alkalmassági határozatukba is. Természetesen nem kötelező a két forma közt választani,mindkettő szerepelhet a határozatban, de a döntés meghozatala előtt mindenképp jó ha tisztába kerülnek a két alternatíva előnyeivel, hátrányaival.

Korábban már említettük, hogy jogilag a nyílt örökbefogadást azokra az esetekre hozták létre, amikor családon belül történik meg az örökbefogadás. Ilyen lehet például, amikor a vér szerinti apa a válás után újraházasodó vér szerinti anya új férje javára mondd le a szülői jogokról és az lesz a törvényes gondozója a gyermeknek. Ilyen esetekben mindig van személyes találkozás az örökbefogadó és a vér szerinti szülő között, hiszen a lemondó nyilatkozatot a gyámhivatalban kell személyesen aláírni minden érintett félnek, egymás jelenlétében. Természetesen ma már ez a forma működik általánosságban is, és a segítésére közvetítő szervezetek jöttek létre, amelyek részvétele az örökbefogadási folyamatban ma már jogszabályi előírás.

Hatalmas előnye, hogy a gyermeket szinte már születésekor, vagy legkésőbb pár napos-hetes korában megismerheti az örökbefogadó szülő, már a kórházban is meglátogathatja és gondozhatja és a gyermek onnan rögtön az örökbefogadó családjába mehet haza. Ez a gyermek fejlődése szempontjából fölülmúlhatatlan jelentőségű, mondhatni a lehető legoptimálisabb megoldás, ugyanakkor tisztában kell lennie az örökbefogadóknak azzal, hogy a vér szerinti anya még ebben az esetben is meggondolhatja magát a baba hathetes koráig a hatályos törvények szerint.

Már csak emiatt is van nagy jelentősége a közvetítő civil szervezeteknek, akik nagy körültekintéssel és empátiával törődnek a vér szerinti szülővel is és arra törekednek, hogy az örökbefogadási folyamat számár is megnyugtató módon történjen meg,

További nagy előnye a nyílt örökbefogadásnak, hogy találkozhatnak az örökbefogadó szülők a vér szerintivel. Gondoljunk bele, mindenképp ott lesz kitörölhetetlen és fontos személyként . Még ha rejtett, nem látható módon is – a család, a gyermek életében a vér szerinti szülője! Fontos felkészülnünk arra, hogy a gyermek előbb-utóbb érdeklődni fog a gyökerei iránt…Nagyon jó, ha tudnak az örökbefogadó szülők róla információkat adni – valljuk be nekik is nagy segítség, ha beszélgethetnek a vér szerinti anyával a családjáról, körülményeiről –  azaz, nem egy „fantom” lesz a gyermek számára a biológiai szülője.

De ahogy általában az életben mindennek több oldala van, ezeket az előnyöket adott esetben lehet, hogy hátrányként élik meg az örökbefogadók.

Először is, mivel ismertek a felek személyazonossága, sok örökbefogadó attól fél, hogy fel fog bukkanni az életükben a vér szerinti anya. A tapasztalt pszichológusok szerit ez a szorongás általában nem reális, de azok az emberek, akik akár már évek óta sóvárogtak, vártak a gyermekáldásra, nehezen tudják elképzelni, hogy ne ez legyen az alapvető motivációja a vérszerinti anyának is… A vér szerinti anyáknak ugyanis kikerülhetetlen trauma a gyermekükről való lemondás, éppen ezért általában arra törekednek, hogy a seb (gyász, bűntudat, szégyen, veszteség) begyógyuljon és ehhez arra van szükségük, hogy mélyen a magukba temessék, mindenki elől elzárják, eltitkolják a puszta tényét is annak, hogy volt gyermekük. Valójában legjobban ők maguk szeretnék elfelejteni, meg nem történtté tenni életük e fájdalmas helyzetét, döntését.

Ezekkel traumákkal, –  amiket a krízisterhes anyák élnek meg – kikerülhetetlenül találkozni fognak az örökbefogadó szülők. Egy kiváló segítő szakember úgy fogalmazott, hogy örökbefogadáskor mindig szembe kell nézniük az örökbefogadó szülőknek azzal, hogy az ő örömük másik oldala, egy másik ember vagy pár fájdalma, gyásza, drámája.

Igazából legkésőbb már akkor szembesülni fognak, amikor felkeresnek egy örökbefogadást segítő civil szervezettel, hiszen azok elsődlegesen a krízisterhes anyának nyújtanak segítséget. Elsődlegesen ugyanis mindig az a cél, hogy megszüntessék azokat a körülményeket, amelyek ellehetetlenítik vagy elhordozhatatlanul megnehezítik az anyáknak a babájuk megtartását.

Csak miután meggyőződött minden szereplő arról, hogy nincsenek meg semennyire azok a feltételek, amelyek a gyermek megtartását és felnevelését lehetővé tennék, kezdenek el örökbefogadó párt keresni a már erre hivatalosan is alkalmasnak nyilvánított és nyilvántartásba vett listáról. Ennek a procedúrának viszont nem egyetlen kikristályosodott protokollja van. Vannak olyan szervezetek, amelyek már a terhesség alatt összehozzák a vér szerinti anyát a leendő örökbefogadó párral, de vannak akik csak a gyermek megszületése utáni pár hétben teszik meg ezt a lépést. Ebben benne van persze az is, hogy a már fent említett 6 hetes türelmi idő okán ne okozzanak csalódást, felesleges feszültséget az örökbefogadó pároknak. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy ebben az időszakban sokkal megfontoltabbá és megalapozottabbá válik az örökbeadás melletti döntés a vér szerinti anya részéről, mint a terhessége időszakában  Ugyanakkor nem lehet eléggé hangsúlyozni azt sem, hogy mennyire fontosak a kisgyermek életében az első hetek és tökéletesen érthető miért szeretnék ezt a hiperérzékeny időszakot is már együtt megélni a gyermekkel. Természetesen az nem igényel magyarázatot, hogy mennyivel jobb a babának szerető biztonságos stabil családi környezetben és nem egy intézetben, kórházban töltenie élete első időszakát… Éppen ezért vannak olyan civil szervezetek is, amelyek igyekeznek már a terhesség alatt összehozni a leendő örökbefogadó szülőket a válság-várandós anyukával, aminek nagy értéke, hogy tudnak kommunikálni a gyökereken kívül a vér szerinti  anyával, ott tudnak lenni már a gyermek magzati korában, részt vehetnek a terhes gondozáson, sőt akár ott lehetnek a szülésnél is. Az, hogy ilyen esetekben gyakran az örökbefogadó anyuka kapja meg az újszülöttet a szüléskor, nagyon sokat lendít a kötődés kialakulásában és azt se felejtsük el mekkora hozadéka van annak, hogy nincsen magára hagyva a krízisterhes anyuka, végig segítő társak vannak mellette, mind a terhesség, mind a szülés idején. Ebben az esetben viszont – amennyiben a vér szerinti anya a szülés utáni napokban, hetekben meggondolja magát – , az örökbefogadó szülők élhetnek meg veszteséget, gyászt. Mindezen eshetőséget érdemes még a folyamat elindítása előtt számba venni, megvizsgálni és rájuk felkészülni!

Titkos örökbefogadásra akkor kerül sor amikor egy gyermek valamilyen okból szülő, család nélkül marad, és bekerül az állami gondozási rendszerbe. Fontos tudnunk, hogy azokat a gyerekeket adják ezen a módon örökbe, akik szüleinek a szülői jogait megszüntették vagy maguk a szülők mondtak le a szülői jogaikról. Ezekben az esetekben sem az örökbefogadó, sem a vér szerinti szülők nem kaphatnak semmilyen információt egymásról. Egészen pontosan az örökbefogadó szülők kaphatnak a gyermekvédelem szakembereitől információkat a vér szerinti anyáról (pl. egészségi állapotáról, koráról, külsejéről), de a személyazonosságára vonatkozóan kötelező a titoktartás. A vér szerinti szülő ilyenkor csak azt tudhatja, hogy gyermekét örökbe adták.

A szakemberek szerint azon örökbefogadó szülők számára, akik szoronganak a vér szerinti szülő esetleges felbukkanása miatt, ideális lehet a titkos örökbefogadás.

Sorozatunk következő részében olyan további dilemmák, eldöntendő témákkal folytatjuk, mint amilyen például az örökbefogadni kívánt gyermek életkora, neme, származása, egészségi állapota…stb.

Skip to content