Klubfoglalkozások Mezőberényben

2018/12/05

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű projekt keretében kidolgozásra került egy 60 x 2 órás, családi életre felkészítő tananyag, amelyet három éven keresztül, a kéthetente megrendezett klubfoglalkozások alkalmával, interaktív formában osztunk meg a kamaszok és fiatal felnőttek számára.

 

A kamaszokhoz való hozzáférés nem mindig egyszerű, hiszen egy rendkívül érzékeny, identitáskereső időszakról van szó. Annak ellenére, hogy nagyon sérülékeny állapotban vannak a fiatalok, mégis ez az a korosztály, melyben lehet találni olyan réseket, ahol megfelelő mentorállással egész más perspektívát lehet nyújtani számukra – ellentétben azokkal a determinált életutakkal, melyet örökölnek.

Éppen ezért az a célunk, hogy minél több előadóval találkozhassanak a fiatalok, hogy élvezhető előadásokat, a hétköznapokban jól hasznosítható ismereteket adjunk át. A kamaszok és fiatal felnőttek számára tervezett klubfoglalkozások átlagos létszáma 20-25 fő.
Az életút tervezéssel egy olyan felelősséggel teli, produktív, pozitív jövőperspektívával rendelkező szemléletet kívánunk megismertetni és kialakítani az ifjak körében, ami lehetővé teszi számukra, hogy tudatosan, elkötelezetten készüljenek felnőtt életük nagy feladataira, élményeire. A valóságos, igazi jövőkép képes inspirálni, motiválni az embernél a célokért való kitartó küzdelmet, tud védelmet nyújtani a krízisek elviselésére. A témát modellértékű történetek elemzésével dolgozzuk fel, felhasználva irodalmi, illetve filmművészeti alkotásokat (javasolt filmek pl.: A boldogság nyomában; Áldott kezek; Saját szavak).

Az ilyen jellegű foglalkozások szükségességét a Tízváros Alapítványnak az elmúlt 4 évben a hátrányos helyzetű – elsősorban roma – gyermekek számára szervezett foglalkozások során összegyűlt tapasztalatok támasztják alá. A gyerekekkel végzett ifjúságsegítő munka, valamint a szülők számára szervezett szabadidős programok során jelentős ismeret halmozódott fel a szülők jelenlegi élethelyzetére, nevelési attitűdjére vonatkozóan, s ennek segítésére jöttek létre a klubfoglalkozásaink.

A klubfoglalkozások keretében interaktív előadássorozatot szervezünk kamaszok és fiatal felnőttek részére a részletesen kidolgozott tematika szerint (szexuális felvilágosítás, abortusz-prevenció, családi életre nevelés…és így tovább).

A klubfoglalkozások célja a családi életre nevelés elősegítése, a házassággal, a hosszú távú párkapcsolati elköteleződéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése a hátrányos helyzetű, különféle nevelési és egyéb problémákkal, konfliktusokkal küzdő családok számára. A családi élethez szükséges humán tudások, értékek, kompetenciák átadását interaktív előadásokkal, jó példák bemutatásával kívánjuk elérni.

 

Skip to content