Őszi – téli programjaink

Az ősz a tanulás jegyében telt, két kiváló szakembert is vendégül láthattunk.
Októberben Márk Tibor, „Az Árral Szemben a Jövőért” Alapítvány elnöke jött el hozzánk,aki évek óta rendhagyó, kreatív módon végez drogprevenciós szolgálatot munkatársaival. Az alapítvány komplex módon látja és folytatja ezt az igen nehéz, kihívásokkal teli munkát, mivel nem csak a szenvedélybetegség problematikáját veszi alapul, hanem a szociokulturális hátrányokból fakadó mindennemű ifjúkori devianciával, így a jövőperspektívát erősen romboló jelenséggel, a korai iskolaelhagyással is aktívan foglalkozik. Nálunk is arra törekedett Tibor, hogy az előadáson résztvevő fiatalokat és szüleiket bevonja, hogy a helyi valóságos problémákra nyújtson releváns, jól használható megoldási stratégiákat. A korunkra jellemző perspektívátlanság általában passzivitásba, az ún. tanult tehetetlenségbe sodorja bele az embereket, ezért arra van a legnagyobb szükségük, hogy aktív, produktív alakítóivá válhassanak a sorsuknak, hogy ehhez kapjanak szemléletformáló, gyakorlatias segítséget, ismeret, -s értékközvetítés és kompetenciafejlesztés által. Ez utóbbit Tibor olyan interaktív játékokkal valósította meg, amelyek felrázták, bevonták a programon résztvevő fiatalokat. Ez utóbbi munkamódszer telitalálatnak bizonyult, a fiatalok rendkívül érdeklődően, nyitottan vettek benne részt, és a program végén folytatott fórumbeszélgetésen nagyon pozitív visszajelzéseket adtak. A beszélgetés már csak azért is elérte a célját, mert a résztvevők által felvetett kérdések bizonyították, hogy a fiatalok fogékonyak a kapott értékekre és képesek felismerni és nevén nevezni a problémáikat!

A novemberi előadás meghívott előadója dr. Németh Zoltán addiktológus volt, az S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért nagy múltú civil szervezet elnöke. Az egyesület 25 éve tart rendszeresen, országszerte prevenciós előadásokat, gyakorlatias foglalkozásokat főként iskolásoknak, szülőknek és érintett szakembereknek. A szenvedélybetegségeken túl az egyesület évek óta foglalkozik magzatvédelemmel, illetve orvosi etikai témákkal. Ez utóbbiakban meghívott vendégelőadóként számos konferencián, rendezvényen vettek rést a közelmúltban. A doktor úr külsős munkatársként, konzulensként támogatja egy tanácsadó pszichológiai szakszolgálat munkáját. Szakmai elismertsége okán rendszeresen kérik fel szakértőnek a fenti témákat feldolgozó médiaműsorokba!
Aktuális előadásában a projektünk közvetlen témájához kapcsolódva a magzati élet első időszakát mutatta be felhasználva ehhez megrázó erejű filmes illusztrációt is. Az előadás az emberi élet, szervezet csodájára vonatkozóan megdöbbentő adatokat vonultatott fel, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a hallgatók szembesülve ezzel az elképesztően összetett és finomra hangolt „rendszerrel” megérezzék mekkora érték van adva a kezünkbe és milyen jelentősége van annak, hogy védjük, gondozzuk, becsüljük mind a saját lényünket, testünket, életünket, mind a társainkét, mind a születendő gyermekeinkét!

Az év vége az ünneplés jegyében telt el. A Mikulás napján – a mezőberényi Művelődési Házban – megtartott évzáró bankettünkön mintegy 300 ajándékcsomagot osztottunk ki a programon résztvevő gyermekek, családok közt. A bankettet Siklósi István polgármester úr nyitotta meg, az ünnep fényét két nagy sikerű zenei koncert adta meg, sztárvendégünk Takáts Tamás volt, mellette a Hit Gyülekezete Mezőberényi Dicséret Zenekara lépett fel. A bankett programjának megtervezésekor természetesen gondoltunk kicsiny vendégeinkre is, ezért a gyerekeknek egy vidám, izgalmas és színes játékokkal felszerelt játszósarkot rendeztünk be, ahol szakértő figyelemmel játszhattak. Természetesen -mint minden ilyen programunk esetében – nagy hangsúlyt fektettünk a kisgyermekes szülők bevonására is, hogy a játszósarok számukra is nevelő értékű legyen, hogy jó gyakorlatokat, mintákat adjunk át számukra ahhoz, hogyan tudnak hatékony, fejlesztő játékokat játszani gyermekeikkel, hogyan tudnak együtt örömteli minőségi időt tölteni a kisgyermekes családok.
Az ünnepnek azért fontos szakmai tartalmat is adtunk, a saját éves beszámolónkon túl bemutattunk egy olyan „testvérszervezetet”, az orgoványi Örömhír Alapítványt, amely bibliai értékekre építve segíti és támogatja a nehéz helyzetbe került családokat, anyákat és gyermekeiket. Az Alapítvány hozzánk hasonlóan törekszik arra, hogy minél átfogóbb mentori tevékenységet folytasson, tanácsadással, nyomon követéssel, konkrét szociális munkával és akár kompetenciafejlesztő képzésekkel is segíti a hozzájuk fordulókat. Mária otthonuk kedvezményes és sokoldalúan támogatott biztonságos lakhatást biztosít egy-egy a krízishelyzetbe kerülő gyermekes anyának, bevonva őket az alapítvány mentori és karitatív ellátásaiba.
A bankett megkoronázása pedig egy különleges saját ötletből kinövő díjátadás volt, amelynek elnevezése önmagáért beszél: Hétköznapi Hősök díja. A díjak átadásával a célunk továbbra is az, hogy jutalmazzuk és megtiszteljük azokat az elkötelezett helyi embereket, akik a maguk területén – oktatás, egészségügy, gazdaság, szociális szféra – áldozatos értékteremtő és közvetítő munkát végeznek közösségük épülése, fejlődése és jóléte céljából.

December 6. – Évzáró bankett

– Karácsonyi csomagosztás (kb. 300 csomag került kiosztásra)
– Takáts Tamás koncert
– Hit Gyülekezete Mezőberényi Dicséret Zenekar fellépése
– Kicsi gyerekeknek játszósarok
– Hétköznapok Hősei díjátadó
– Évértékelő beszámoló az alapítvány tevékenységéről
– Örömhír Alapítvány bemutatása
– Siklósi István, mezőberényi polgármester beszéde

December 12. – Szülőklub adományosztással egybekötve
–    Étel-, édesség- és ruhaadomány kiosztása 30 család részére a HISZ-szel együttműködve (azok között, akik rendszeresen részt vesznek a kétheti rendszerességgel megrendezett szülőklubokon)

Skip to content