Szülői klub Mezőberényben

2019/01/07

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00016. azonosítószámú, „Mindenki egy senki más” elnevezésű projekt keretében kidolgozásra került egy szülőket segítő programelem, amelyet három éven keresztül rendszeresen megtartott klubfoglalkozások alkalmával, interaktív formában osztunk meg a szülőkkel.

A pályázatírók a program kidolgozása során a Tízváros Alapítvány munkatársainak a tapasztalataira támaszkodtunk, melyet az elmúlt évek során gyűjtöttek össze munkájuk során. Elmondásuk alapján komoly nehézségekkel ütköztek a fiatalokkal való foglalkozásban, és a komplex esetkezeléseknél minden esetben szükség volt a családi szálak feltárására, kezelésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran a szülőkkel kell elkezdeni a foglalkozást ahhoz, hogy a kamaszoknál átütő eredményt lehessen elérni, s egyben ez önmagában a prevenciós tevékenység egy aspektusa.

Fentieket figyelembe véve tervezték meg a szülők számára a klubfoglalkozásokat, ahol foglalkoznak a szülőséggel, mint hivatással, mint „karrierrel”, kiemelve azt, hogy szülőnek lenni és családot alapítani, gondozni nagyon fontos értékteremtő tevékenység, ami ugyanúgy hozzájárul az egészséges, érett személyiség kiteljesedéséhez, az egyén „önmegvalósításához”, mint a szakmai karrier vagy az anyagi egzisztencia építése. A szülői csoportban tovább szeretnénk erősíteni a szülőség, mint „hivatás”, mint igazi „karrier” nézőpontot és értéket, vendégeket hívunk meg, akik saját élményeikről, tapasztalataikról tudnak beszámolni (pl. sokgyermekes családapák-családanyák, nevelőszülők, örökbefogadó szülők). Rendkívül fontos szerepet kap továbbá a korai iskolaelhagyás átörökítésének megakadályozása a gyermekek taníttatásának hangsúlyozásával, valamint az egészséges életmódra nevelés, étkezési szokások áttekintése, sportolás szerepének hangsúlyozása.

A szülők számára ezen túlmenően szabadidős programokat szervezünk, ahol a gyermekeikkel való hasznos és kreatív időtöltést is megtapasztalhatják, ötleteket gyűjthetnek a közös családi programok szervezéséhez. A klubfoglalkozásokon kiemelten fontosnak látják a szakemberek a személyes kapcsolatfelvételt, ezért az interaktív előadásokon és a szabadidős programokon felül lehetőség nyílik a szülőknek a mentorálásra, pasztorálpszichológiai tanácsadás igénybevételére.

Skip to content